Skylt för brandfarliga vätskor

När det kommer till brandfarliga vätskor så ska dessa inte stå framme på ställen där vem som helst kan nå dem. Det bör finnas en skylt som talar om att det finns brandfarliga vätskor i ett visst skåp. Det för att uppmärksamma alla om att de finns just där. Det är alltid en liten risk med att förvara vätskor som är brandfarliga. 

Många gånger finns dessa vätskor inom vissa jobb, men de finns även i våra hem. Det kan vara allt från bränsle till medel för rengöring. Redan vid låga temperaturer kan en brandfarlig vätska avge ånga, som lätt kan antändas. Det är nämligen ångan från vätskan som brinner och inte själva vätskan. Det finns fyra klasser av brandfarliga vätskor där några är mer brandfarliga än andra. Hemma får du max ha 100 liter sådan vätska. Är vätskan för uppvärmning, så är det max 10 000 liter du får ha hemma, men det får inte förvaras inne i din bostad.

Vätskor som är brandfarliga

Det finns idag en mängd olika sorters brandfarliga vätskor både i våra hem, på våra jobb och inom det vi kanske sysslar med på fritiden. Vanliga vätskor som är brandfarliga är bland annat bensin, aceton, etanol och metanol. Det finns även brandfarlig vätska i olika lösningsmedel, som heter toluenetylacetat. Utöver det så finns det även såna här vätskor i vissa bränslen och i fläckborttagning. 

Har du brandfarliga vätskor i ditt hem, eller på ditt jobb, uppmärksamma andra på det genom att skaffa en skylt. Se även till att de står skyddade och utom räckhåll för barn och djur. Andra vätskor som klassas som brandfarliga är xylen, fotogen, terpentin, diesel, eldningsolja och petroleumprodukter. Du bör inte förvara mer vätskor som är brandfarliga än vad som täcker ditt eget hushålls behov.